Strojárska výroba

Rozsah činnosti, ktoré ponúkame je určený strojným vybavením a tiež odbornosťou a zručnosťou našich pracovníkov. Pracujeme s čiernym materiálom, či nerezom.


Medzi základné výrobné činnosti patria:

  • sústruženie
  • frézovanie
  • vŕtanie, horizontálne vyvrtávanie
  • zváranie elektródou, MIG, MAG, TIG
  • strihanie
  • ohýbanie na ohraňovacom lise
  • delenie na pásových pílach
  • zakružovanie plechov a 4-valcovej zakružovačke
  • - Viď fotogaléria

Firma dokáže pružne reagovať aj na väčší objem výroby rôznych strojárenských súčiastok. Náš technický tím sleduje najnovšie trendy, pričom úzko spolupracujeme s našimi stálymi subdodávateľmi. Výrobky zhotovujeme na základe technickej dokumentácie, ktorej príjem je možný vo formáte dwg alebo dxf. V oblasti strojárskej výroby sú naše aktivity zamerané na sériovú ale aj kusovú výrobu podľa potrieb a želania zákazníkov. V rámci kooperácii naše výrobky smerujú k domácim zákazníkom a tiež zákazníkom v krajinách EU. „Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich